Moduuli 1: Johdanto BRAMIR -projektiin ja alkukatsaus koulutukseen