Tuotokset

Voit ladata projektin tuotoksia tältä sivulta. Materiaalit ovat saatavilla kaikilla projektin partnerikielillä - voit halutessasi vaihtaa kieltä päävalikon kielivalinnasta.

Completed Outputs

> O1 Summary Research Report

Tutkimusraporttitiivistelmä

Lataa

Katsele verkossa

> O2 Psychographic Profiling Tools

Myer-Briggs kyselylomakkeeseen lisättävät täydentävät kysymykset

Lataa

Katsele verkossa

Psykografinen profilointityökalu

Lataa

Katsele verkossa

> O3 Induction Training Programme

Perehdyttämiskoulutus

Lataa

Katsele verkossa

> O4 Train the Trainer Curriculum

BRAMIR–TTT–Curriculum–FI

Lataa

Katsele verkossa

> O7 Policy Paper

Toimintatapasuositus

Lataa

Katsele verkossa

Planned Outputs

O2 - Psychographic profiling tools

Lataa

Katsele verkossa

O3 - Induction Training Programme

Lataa

Katsele verkossa

O5 - E-learning Portal

Lataa

Katsele verkossa

O6 - Digital Toolbox of Key Competence Acquisition Resources

Lataa

Katsele verkossa