O2 - Psykografinen profilointityökalu

Myers Briggs -testi "16 personalities" - saatavilla 37 kielellä, myös suomeksi: https://www.16personalities.com

Myer-Briggs kyselylomakkeeseen lisättävät täydentävät kysymykset

Lataa

Katsele verkossa

Psykografinen profilointityökalu

Lataa

Katsele verkossa